Pokud skutečně milujete přírodu, najdete krásu ve všem
Vincent Van Gog
Příroda nespěchá, přesto je všeho dosaženo
Lao Tzu
Previous
Next

Jsme rodinná společnost věnující se chovu skotu, spolu s naší  sesterskou společností JDP Agri chováme plemena Charolais, Limousine, Highland a Angus Aberdeen.

 

Právě jsme otevřeli vlastní bourárnu hovězího masa a e-shop www.masozpastvin.cz

VH plains s.r.o.

Hradové Střimelice 38
281 63  Stříbrná Skalice

IČ: 07636717  |  DIČ: CZ07636717

Hospodaříme v katastrálním území Černé Voděrady, Zvánovice, Kostelní Střimelice, Hradové Střimelice, Hradec, Stříbrná Skalice, Pyskočely a Mělník u Benátek.

Lokace farmy v Kostelních Střimelicích je unikátní tím, že navzdory blízkosti Prahy jde o nádhernou přírodu v kopcovitém terénu kolem 450 m.n.m. Panenská příroda je dána tím, že pastviny se nacházejí v oblasti Voděradských bučin, Jevanského údolí, Stříbrnoskalicka, Posázaví a Ondřejovské hvězdárny (s nejvyšším bodem – Pecný).

Společnost navazuje na dlouhou rodinnou historii rodu Procházků hospodařící v Kostelních Střimelicích a okolí. Chov současného stáda vede farmář David Procházka, který se na původním statku i narodil. Dnes se širší rodina, a to i přes rozdílné profesní zaměření jednotlivých členů, ke společnému hospodaření opět vrací. Rodinná farma hospodaří na cca 500 ha půdy a celé hospodářství je v ekologickém režimu.  Naše stáda v současné době čítají kolem 420 kusů.

V současné době jsme otevřeli vlastní provozovnu na zpracování a prodej masa v prostorách bývalé restaurace Hradových Střimelicích – www.masozpastvin.cz

Chovná plemena skotu

Charolais

Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. První zmínky o tomto plemeni pochází z roku 1773. 

Hlavní oblastí chovu byla střední Francie v oblasti mezi řekami Seinou, Loirou, Rhonou a Alier.

Limousine

Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie. Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m. Až do první poloviny 20. století bylo plemeno využíváno k tahu. 

K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. 

Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku.

Highland (skotský náhorní)

Zemí původu tohoto extenzivního plemene skotu Skotsko. Tentokrát se oblast původu lokalizuje na jeho severozápadní část. Původ tohoto plemene je odvozován od původního keltského skotu. Highland nebyl v minulosti vystaven tlaku moderních šlechtitelských opatření vedených snahou zvyšovat jeho růstovou schopnost a masnou užitkovost, tak jak tomu bylo u většiny ostatních plemen. Proto si udržel řadu vlastností původních plemen skotu. Předností je zejména jeho odolnost a otužilost vůči tvrdým klimatickým podmínkám, která umožňuje celoroční chov v přírodě. Dobře dokáže zužitkovat i velice skromnou pastvu. Kromě již uvedených vlastností je předností plemene bezproblémové telení. Maso z toho plemene má vynikající chuťové vlastnosti. Pro dosažení této významné kulinářské vlastnosti je však třeba dodržet specifický proces zrání masa po porážce.

Angus Aberdeen

Aberdeen-anguský skot je masné plemeno typické bezrohostí a plášťovým zbarvením, zvířata jsou jednolitě černá nebo červenohnědá. Zemí původu plemene je severovýchodní  Skotsko. Je to jedno z nejvíce chovaných masných plemen na světě. V  hojném počtu je toto plemeno zastoupeno též v České republice.  Aberdeen-anguský skot vyniká nenáročností, odolností, přizpůsobivostí a dobrou schopností využívat pastvy.

Kontakt

VH plains s.r.o.
Hradové Střimelice 38
281 63  Stříbrná Skalice

IČ: 07636717  |  DIČ: CZ07636717